O projekcie

W 2017 r. Fundacja Gszarim otrzymała grant od Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny na tłumaczenie z języka jidysz na język polski Księgi Pamięci napisanej przez Pereca Granatsztejna, ur. 7 marca 1907 r. w Sokołowie Podlaskim, w pobożnej rodzinie żydowskiej. Od wczesnej młodości Granatsztejn angażował się w działania ruchów syjonistycznych. Przez kilka lat uczył się rolnictwa w kibucu w Wilnie, którego celem było przygotowanie młodzieży do życia w Palestynie. W 1939 r. wyemigrował z Polski do Boliwii, gdzie na życie zarabiał handlem. Pod koniec tego roku zamieszkał w Argentynie, udzielając się w Syjonistycznej Partii Pracy, Kongresie Kultury Żydowskiej oraz YIVO. W 1950 r. zrobił aliję, czyli wyjechał do Izraela. Początkowo pracował w fabryce wyrobów metalowych. Później związał się z lokalną prasą. Do gazet pisywał jeszcze w Polsce. Jego artykuły ukazywały się w pismach w Buenos Aires i Tel Awiwie. Wydał też książki: “Sokołów – moje zniszczone miasteczko” (Buenos Aires, 1946), “Mensz fun nechtn” (Tel Awiw, 1959), “Ansze etmol” (Tel Awiw, 1983).

Przedmiotem tłumaczenia jest książka “Sokołów – moje zniszczone miasteczko”, wydana pierwotnie w Buenos Aires w 1946 r. Została ona spisana w języku jidysz, który dziś nie jest używany w Sokołowie, zwłaszcza, że nie istnieje tutejsza społeczność żydowska. Dlatego język polski przekładu pozwoli poznać tę historię – już niemal zapomnianą – współczesnym mieszkańcom miejscowości.

Autorką przekładu jest dr Agata Kondrat.

W 2018 r. Fundacja Gszarim otrzymała od Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz od Muzeum Historii Polski w ramach programu “Patriotyzm jutra” grant na tłumaczenie z języka jidysz na język polski Księgi Pamięci napisanej przez Simchę Poliakewicza “In szotn fun Treblinke” (“W cieniu Treblinki”).

Poliakewicz pochodził ze Sterdyni. W czasie wojny znalazł się w getcie w Sokołowie Podlaskim. Trafił do obozu w Treblince. Następnie ukrywał się po tzw. aryjskiej stronie. Jest autorem książki “A tog in Treblinke” wydanej w serii “Dos pojlisze jidntum” w Buenos Aires.

Książka “In szotn fun Treblinke” została wydana pierwotnie w Tel Awiwie w 1957 r. Publikacja ta dokumentuje ostatnie dni żydowskiej społeczności Sokołowa. Jako naoczny świadek, autor opisuje powstanie getta, życie w getcie (szmugiel, pomoc medyczną, epidemię tyfusu, funkcjonowanie Judenratu i inne) oraz ostatnią drogę do Treblinki poprzedzoną likwidacją getta. Autor opisał w niej nie tylko wojenne dzieje miasta, ale dwa rozdziały poświęcił obozom w Treblince.

Autorką przekładu jest dr Agata Kondrat.

Rezultatem projektu jest pełna strona internetowa, na której zamieszczono Księgi Pamięci Sokołowa Podlaskiego przetłumaczone z języka jidysz na język polski. Ponieważ są one dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu bez żadnych opłat, będą mogły służyć nauczycielom w Sokołowie Podlaskim jako źródło do prowadzenia lekcji historii, krzewienia patriotyzmu, poznawania lokalnej ojczyzny, wychowania w duchu troski o lokalną społeczność. Na ich podstawie można tworzyć scenariusze warsztatów dla uczniów i lekcje z wykorzystaniem materiałów źródłowych.

Materiał może służyć wszystkim mieszkańcom miasta, którzy do tej pory – ze względu na barierę językową – nie mogli poznać tej części swojej historii. Kształtuje w ten sposób postawy szacunku, tolerancji, walczy ze stereotypami i promuje wielokulturowość.

W 2018 r., dzięki prywatnym darczyńcom, rozpoczęliśmy tłumaczenie ksiąg na język angielski. Autorką przekładu jest Katarzyna Gucio.