O projekcie

W 2017 r. Fundacja Gszarim otrzymała grant od Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny na tłumaczenie z języka jidysz na język polski fragmentów Księgi Pamięci napisanej przez Pareca Granatsztejna, ur. 7 marca 1907 r. w Sokołowie Podlaskim, w pobożnej rodzinie żydowskiej. Od wczesnej młodości Granatsztejn angażował się w działania ruchów syjonistycznych. Przez kilka lat uczył się rolnictwa w kibucu w Wilnie, którego celem było przygotowanie młodzieży do życia w Palestynie. W 1939 r. wyemigrował z Polski do Boliwii, gdzie na życie zarabiał handlem. Pod koniec tego roku zamieszkał w Argentynie, udzielając się w Syjonistycznej Partii Pracy, Kongresie Kultury Żydowskiej oraz YIVO. W 1950 r. zrobił aliję, czyli wyjechał do Izraela. Początkowo pracował w fabryce wyrobów metalowych. Później związał się z lokalną prasą. Do gazet pisywał jeszcze w Polsce. Jego artykuły ukazywały się w pismach w Buenos Aires i Tel Awiwie. Wydał też książki: “Sokołów – moje zniszczone miasteczko” (Buenos Aires, 1946), “Mensz fun nechtn” (Tel Awiw, 1959), “Ansze etmol” (Tel Awiw, 1983).

Przedmiotem tłumaczenia są fragmenty książki “Sokołów – moje zniszczone miasteczko”, wydanej pierwotnie w Buenos Aires w 1946 r. Została ona spisana w języku jidysz, który dziś nie jest używany w Sokołowie, zwłaszcza, że nie istnieje tutejsza społeczność żydowska. Dlatego język polski przekładu pozwoli poznać tę historię – już niemal zapomnianą – współczesnym mieszkańcom miejscowości.

Autorką przekładu jest dr Agata Kondrat.

Rezultatem projektu jest pełna strona internetowa, na której zamieszczono Księgę Pamięci Sokołowa Podlaskiego przetłumaczoną z języka jidysz na język polski. Ponieważ jest ona dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu bez żadnych opłat, będzie mogła ona służyć nauczycielom w Sokołowie Podlaskim jako źródło do prowadzenia lekcji historii, krzewienia patriotyzmu, poznawania lokalnej ojczyzny, wychowania w duchu troski o lokalną społeczność. Na jej podstawie można tworzyć scenariusze warsztatów dla uczniów i lekcje z wykorzystaniem materiałów źródłowych.

Materiał może służyć wszystkim mieszkańcom miasta, którzy do tej pory – ze względu na barierę językową – nie mogli poznać tej części swojej historii. Kształtuje w ten sposób postawy szacunku, tolerancji, walczy ze stereotypami i promuje wielokulturowość.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny: 8.200 złotych