Księga Pamięci

Księga Pamięci

Księga Pamięci

Księga Pamięci Sokołowa Podlaskiego redaktor M. Gelbart Ziomkostwo Żydów z Sokołowa Podlaskiego w Izraelu Sokołowskie Ziomkostwo w Ameryce Tel Awiw, 1962   [str.7]   Kolegium redakcyjne Księgi Pamięci Od prawej do lewej (w porządku alfabetycznym): pierwszy rząd: Białylew A., Ber-Szolem (Frydlub) Ch., Gelbart M., Grinberg I. drugi rząd: Zaklikowski G. (błp.), Polakiewicz S. i Rafałowicz P. Uwaga: Zdjęć do rozdziałów o Zagładzie dostarczyli: Szabataj Grinberg – Tel Awiw, Studio Wąs – Jafa i Elja Szticnberg – Paryż. Z przyczyn technicznych najpierw wydrukowane zostały wspomnienia nadesłane we wcześniejszym terminie.   [str.8]   [str.9]   Uwagi do planu Sokołowa: 1. Synagoga i…